STRONA GŁÓWNA
 Szkolenia PUP
 Informacje o GCI i CKNONW
 Szkolenia Centrum Kształcenia Na Odległość Na Wsiach
 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych
 Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych
 Regulamin GCI
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
 • Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych

  Od września 2008r. Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych (CKON) rozpoczęło realizację projektu - "Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych. Integracja na otwartym rynku pracy" - współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach wsparcia Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych oferuje pomoc i bezpłatne konsultacje dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy.

  W ramach bezpłatnego wsparcia CKON oferuje:

  • dostęp do ofert pracy;bezpłatne konsultacje prawnika w zakresie spraw związanych z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych;
  • bezpłatne konsultacje doradcy zawodowego;
  • pomoc w pisaniu CV i listu motywacyjnego; dostępu do internetu; dostęp do prasy: poniedziałkowej "Gazety Wyborczej", "Rzeczpospolitej", "Życia Warszawy", "Oferty"

  Oferta CKON jest przeznaczona dla osób niepełnosprawnych:

  • z województwa mazowieckiego;
  •  bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności - z zachowaną normą intelektualną;
  • chcących się nauczyć skutecznej autoprezentacji w czasie rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi pracodawcami.

  Konsultacje są udzielane w siedzibie Fundacji TUS -Warszawa ul. Woronicza 29a. Osoby spoza Warszawy mogą skorzystać z konsultacji e-mailowo: konsultacjeprawne@tus.org.pl, konsultacjezawodowe@tur.org.pl lub telefonicznie (0 22) 852 01 82.

  Warunkiem skorzystania z powyższej oferty jest wypełnienie i odesłanie ankiety zgłoszeniowej dostępne na stronie internetowej http://www.tus.org.pl/ankieta/dodaj_ankiete.php. Ankietę można również odesłać pocztą lub wypełnić osobiście w siedzibie Fundacji od poniedziałku do piątku w godz. 9;00-16:00.

  Więcej informacji na stronie www.ckon.org.pl, www.tus.org.pl