STRONA GŁÓWNA
 Szkolenia PUP
 Informacje o GCI i CKNONW
 Szkolenia Centrum Kształcenia Na Odległość Na Wsiach
 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych
 Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych
 Regulamin GCI
 GCI na Mazowszu
 Ważne adresy
 • Szkolenia PUP

  W związku z realizacją projektu "Aktywny bezrobotny kapitałem płockiej wsi" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej oraz bezrobotnych, Powiatowy Urząd Pracy w Płocku organizuje szkolenia dla osób bezrobotnych.


  PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY W RAMACH FUNDUSZU PRACY ORAZ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NA 2009 ROK

  SZKOLENIA INDYWIDUALNE*

  • Liczba miejsc: ok. 180
  • Przewidywany termin realizacji (rozpoczęcia): wg zapotrzebowania
  OPIEKUN OSÓB STARSZYCH I DZIECI
  1. Wybrane zagadnienia prawne
  2. Podstawy psychiatrii i psychologii (gerontologia)
  3. Zagadnienia dietetyczne i diabetyczne
  4. Higiena i pielęgnacja
  5. Organizacja pracy i zasady BHP
  6. Etyka w zawodzie opiekunki
  7. Metody i techniki pracy z osobą starszą i dziećmi
  8. Publiczna służba zdrowia oraz system pomocy społecznej, usługi opiekuńcze
  9. Aktywne poszukiwanie pracy
  10. Egzamin
  • Liczba miejsc: 15 osób
  • Przewidywany termin realizacji (rozpoczęcia): wrzesień - październik
  • Orientacyjny czas trwania szkolenia w godzinach: 1 miesiąc (min. 150 godz.)
  • Charakterystyka osób dla których szkolenie jest przeznaczone: wykształcenie od zawodowego
  • Przewidywany termin naboru: od czerwca 2009 do uzyskania pełnej listy kandydatów
  SPAWANIE METODĄ MAG - 135
  1. Wykonywanie spoin pachwinowych
  2. Wykonywanie spoin czołowych blach
  3. Wykonywanie spoin czołowych rur
  4. Nauka aktywnego poszukiwania pracy
  • Liczba miejsc: 15 osób
  • Przewidywany termin realizacji (rozpoczęcia): maj - czerwiec
  • Orientacyjny czas trwania szkolenia w godzinach: 2 miesiące (min. 300 godz.)
  • Charakterystyka osób dla których szkolenie jest przeznaczone: wykształcenie bez znaczenia
  • Przewidywany termin naboru: od marca 2009 do uzyskania pełnej listy kandydatów

  SPAWANIE METODĄ TIG - 141
  1. Podstawowe zasady spawania
  2. Jakość i kontrola w spawaniu
  3. BHP
  4. Normy spawalnicze
  5. Zajęcia praktyczne
  6. Nauka aktywnego poszukiwania pracy
  7. Egzamin
  • Liczba miejsc: 15 osób
  • Przewidywany termin realizacji (rozpoczęcia): maj - czerwiec
  • Orientacyjny czas trwania szkolenia w godzinach: 2 miesiące (min. 300 godz.)
  • Charakterystyka osób dla których szkolenie jest przeznaczone: wykształcenie bez znaczenia
  • Przewidywany termin naboru: od marca 2009 do uzyskania pełnej listy kandydatów

  OPERATOR KOPARKO - ŁADOWARKI
  1. Budowa maszyn
  2. Technologia robót
  3. Napędy hydrauliczne
  4. BHP
  5. Podstawy elektrotechniki
  6. Silniki spalinowe
  7. Dokumentacja techniczna
  8. Zajęcia praktyczne
  9. Aktywne poszukiwanie pracy
  10. Egzamin
  • Liczba miejsc: 15 osób
  • Przewidywany termin realizacji (rozpoczęcia): maj
  • Orientacyjny czas trwania szkolenia w godzinach: 4 tygodnie
  • Charakterystyka osób dla których szkolenie jest przeznaczone: wykształcenie bez znaczenia
  • Przewidywany termin naboru: od marca 2009 do uzyskania pełnej listy kandydatów

  KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z ELEMENTAMI MAGAZYNOWANIA
  1. Obsługa wózków jezdniowych
  2. Wymiana butli gazowej
  3. Elementy logistyki
  4. Zasady gospodarki magazynowej
  5. BHP
  6. Praktyczna nauka jazdy
  7. Aktywne poszukiwanie pracy
  8. Egzamin
  • Liczba miejsc: 15 osób
  • Przewidywany termin realizacji (rozpoczęcia): wrzesień
  • Orientacyjny czas trwania szkolenia w godzinach: 1 miesiąc (min. 150 godz.)
  • Charakterystyka osób dla których szkolenie jest przeznaczone: wykształcenie bez znaczenia
  • Przewidywany termin naboru: od marca 2009 do uzyskania pełnej listy kandydatów

  SPRZEDAWCA Z OBSŁUGĄ KASY FISKALNEJ I KOMPUTERA
  1. Prawne aspekty sprzedaży
  2. Organizacja pracy sprzedawcy
  3. Elementy rachunkowości - dokumentacja sprzedaży
  4. Handel detaliczny i hurtowy - elementy towaroznawstwa
  5. Inwentaryzacja i jej funkcje kontrolne
  6. Przepisy BHP i PPOŻ
  7. Obsługa kasy fiskalnej i urządzeń współfinansujących
  8. Wykorzystanie komputera w handlu - fakturowanie
  9. Aktywne poszukiwanie pracy
  10. Egzamin
  • Liczba miejsc: 15 osób
  • Przewidywany termin realizacji (rozpoczęcia): maj
  • Orientacyjny czas trwania szkolenia w godzinach: 1 miesiąc (min. 150 godz.)
  • Charakterystyka osób dla których szkolenie jest przeznaczone: wykształcenie od zawodowego
  • Przewidywany termin naboru: od marca 2009 do uzyskania pełnej listy kandydatów

  KSIĘGOWOŚĆ Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA
  1. Podstawowe zasady rachunkowości (pojęcia księgowe, majątek firmy, ewidencja przychodów ze sprzedaży, wynik finansowy, sprawozdawczość itp.)
  2. Elementy prawa cywilnego, administracyjnego i gospodarczego
  3. Obsługa komputera i programów komputerowych Rachmistrz, Symfonia, Płatnik
  4. Nauka aktywnego poszukiwania pracy
  5. Egzamin
  • Liczba miejsc: 10 osób
  • Przewidywany termin realizacji (rozpoczęcia): wrzesień - październik
  • Orientacyjny czas trwania szkolenia w godzinach: 2 miesiące (min. 300 godz.)
  • Charakterystyka osób dla których szkolenie jest przeznaczone: wykształcenie od średniego
  • Przewidywany termin naboru: od marca 2009 do uzyskania pełnej listy kandydatów

  SZKOLENIA Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY
  1. Bilans umiejętności, możliwości i predyspozycji zawodowych
  2. Dokumenty aplikacyjne
  3. Asertywność w poszukiwaniu pracy
  4. Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą
  5. Autoprezentacja
  • Liczba miejsc: 15 osób
  • Przewidywany termin realizacji (rozpoczęcia): wrzesień - październik
  • Orientacyjny czas trwania szkolenia w godzinach: 1 miesiąc (min. 150 godz.)
  • Charakterystyka osób dla których szkolenie jest przeznaczone: wykształcenie od zawodowego
  • Przewidywany termin naboru: od czerwca 2009 do uzyskania pełnej listy kandydatów

  Osoby zainteresowane w/w szkoleniami proszone są o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku – Referat Poradnictwa, Aktywnego Poszukiwania pracy i szkoleń

  *Szkolenia indywidualne organizowane na wniosek osoby bezrobotnej, jeżeli uzasadni celowość tego szkolenia a jego koszt w części finansowej z Funduszu Pracy nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia.

  Powiatowy Urząd Pracy w Płocku finansuje koszt szkoleń indywidualnych do 100% nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.